Aşk-ı Nebî: Doğumunun 1443. Yılında Hz. Peygamber

Çarşamba, Nisan 9, 2014 to Salı, Temmuz 15, 2014

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen  “Aşk-ı Nebî: Doğumunun 1443. Yılında Hz. Peygamber” sergisi 9 Nisan-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu’nda gösterime sunulacak.

Topkapı Sarayı Müzesi uzmanları tarafından hazırlanan sergide Topkapı Sarayı Müzesi’nin Yazma Eserler Kütüphanesi başta olmak üzere Hırka-i Saadet, Hazine, Avadancılar, Padişah Elbiseleri ve Resim Galerisi bölümlerinden 92 ; Türbeler Müzesi Müdürlüğü’nden 5, Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürlüğü’nden 1 ve Uğur Derman Koleksiyonu’ndan 1 adet olmak üzere  toplam 99 eser yer alacak.

Serginin bölümleri ve başlıca eserleri:

Hz.Peygamber’in Doğumu: Süleyman Çelebi’nin Mevlûd adlı eseri ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatının minyatürlerle resmedildiği Siyer-i Nebî’den Hz. Peygamber’in doğumunun betimlendiği minyatür ile nübüvvet mührünün resmedildiği levhalar; Peygamberliği: Siyer-i Nebî adlı el yazmasından, ilk vahyin gelişinin betimlendiği minyatür ile Hz. Peygamber’in fiziksel özellikleri, güzel ahlakı, tavır ve hareketlerinin anlatıldığı Hilye-i Şerifler; Mirac: Şeyh Hamdullah tarafından nefis bir hatla yazılan Kur’an-ı Kerim’den, Hz. Peygamber’in Mirac’ını anlatan İsrâ suresi, Câmi’nin Yusuf ile Züleyha adlı eserinden mirac yolculuğunun betimlendiği sayfa,  Kadem-i Saadet motifli takkeler, Başmak-ı Şerif modeli ve Nakş-ı Kadem-i Peygamberi, Hz. Peygamber’in Mirac yolculuğunu safha safha anlatan Mirâciyyeler’in en güzel örneklerinden olan, İsmail Hakkı Bursevî’nin 18. yüzyılda yazdığı Miraciyye; Hicret: Dürretü’t-Tâc fî Sîret-i Sâhibü’l-Mirâc ve Zeylleri adlı eserden Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretiyle başlayan Medine bölümü ve Mescid-i Nebî’nin resimleri; Gazveler: Esmâ-i Ashâb-ı Ehl-i Bedr, Gazânâme-i Muhammedî, Aşere-i Mübeşşere’nin yazılı olduğu bir levha ile yazılı bir örtü, ayrıca Gül-i Muhammedî motifli Kur’an-ı Kerim;   Mekke’nin Fethi: Minyatürlü Küllîyât-ı Tarih adlı el yazması ve Peygamber kıssalarını konu eden Kısas-ı Enbiya adlı eser, Tercüme-i Mevâhibü’l-Ledünniyye adlı eser, Sakal-ı Şerif mahfazaları, Medine-i Münevvere toprağı, Hilye-i Şerifler; Vefatı: Siyer-i Nebî’den, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hasta yatağında yatar halde, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile kucaklaşırken betimlendiği minyatür ile Hz. Peygamber’in sanduka örtüsü, altın buhurdan ve Hilye-i Şerifler; Ravza-i Mutahhara: Ravza-ı Mutahhara örtüleri, feraşet beratları, Hücre-i Saadet’e takdim edilen buğday, altın buhurdan ve gülabdan, mücevherli Kelime-i Tevhid, Hilye-i Şerif ve mücevherli örtüsü, mücevherli  necef askı kandil, mücevherli  kaplı Kur’ân-ı Kerîm ve Sakal-ı Şerif mahfazası; Osmanlı Sarayı’nda Hz.Peygamber Sevgisi: Silsilename, Ehl-i Beyt ile ilgili hadis levhaları, murakkalar, destimal ve destimal kalıpları yer alıyor.

 Sergideki en erken tarihli Hilye-i Şerif; Hafız Osman’ın H. 1084/ M. 1673 tarihli eseridir. Yesari, Yesarizade, Mehmet Hulusi, Kamil Akdik ve kadın hattatlarımızdan Fatma Şerife Mevhibe Hanım’ın Hilye-i Şerifler’i de sergide yer alan başlıca eserler arasındadır.