Gümüşler

Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan ve 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilmiş olan gümüş eserler, zenginliğin sahip olunan gümüşle ölçüldüğü Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yaklaşık 2000 civarında gümüş eserden oluşan Saray koleksiyonu, Osmanlı Saray hazinesinden intikal eden gümüşler, padişahların cülûs yıldönümlerinde aldıkları hediyeler ve Avrupalı diplomatların ziyaretlerinde padişahlara getirdikleri gümüşlerin yanı sıra bağışlanan ve satın alınan eserlerle oluşturulmuştur.  Koleksiyonda yer alan eserler arasında en erken döneme tarihlendirilen eser, Kanuni Sultan Süleyman tuğralı yuvarlak bir tepsidir. Koleksiyonda Osmanlı metal işçiliği sanatının en özgün örneklerini oluşturan, 16. ve 17. yüzyıllara ait gümüşler de yer almaktadır. Bu döneme ait gümüş leğen-ibrik takımları, mangallar, tabaklar, kuş kafesleri, kâseler, tatlı ve çay takımları Osmanlı zevkini ve stilini yansıtır. 18. yüzyıldan itibaren ise, Osmanlı gümüş işçiliğinin üzerinde, yavaş yavaş Avrupa, özellikle de Fransa gümüş sanatının etkileri görülmeye başlamıştır. Gümüş koleksiyonundaki eserlerin önemli bir bölümünü Sultan II. Abdülhamid’in 25. cülûs yıldönümünde takdim edilen gümüş hediyeler oluşturmaktadır. Aralarında III. Ahmed Çeşmesi, İzmir Saat Kulesi, Şükran isimli bir gemi ve Sultanahmet Meydanı’ndaki dikili taşın maketleri ile aynalı bir tuvalet masasının da bulunduğu bu hediyeler, sipariş üzerine özel kuyumcu atölyelerinde yapılmış olan eserlerdir. 
Koleksiyonda yer alan ilgi çekici ve önemli eserlerden birisi de, gümüş güğümdür. Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Alman Çeşmesi’nin 1901 yılındaki yapılan açılış töreninde, gümüş güğüme çeşmeden akan su doldurulup ağzı mühürlenerek Alman İmparatoru II. Wilhem’e hediye olarak gönderilmiştir. Bir çift olarak üretilen bu gümüş güğümlerden bir tanesi de  Sultan II. Abdülhamid’de kalmıştır. Koleksiyonda bulunan parçaların çoğunluğu, Saray için çalışan sanatkâr ve zanaatkârlar topluluğu olan Ehl-i Hiref’e bağlı kişiler tarafından yapılmış olan eserlerdir.