I. Avlu

Topkapı, Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildikten sonra yüzyıllar içinde değişmiş ve genişlemiştir. Bununla birlikte, Saray’ın dört avludan oluşan temel planı değişikliğe uğramamıştır. Birinci Avlu, Saray’ın halka açık tek bölümü; İkinci Avlu, devlet yönetiminin gerçekleştirildiği ve törenlerin düzenlendiği bölüm; Üçüncü Avlu, padişah ve hizmetindeki ak hadımlar ve Saray ağalarının yaşadığı ve Saray’da eğitimin verildiği bölüm; Dördüncü Avlu ise padişah ve ailesinin yaşadığı bölüm olarak... ...Devamı
Doğu Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul’un Ayasofya’dan sonra ikinci büyük kilisesi olan Aya İrini, 330’lu yıllarda eski bir tapınak üzerine ahşap olarak inşa edilmiştir. İmparator Justinianus döneminde 532 yılında çıkan Nika ayaklanması hem Ayasofya’nın hem de Aya İrini’nin yanarak harap olmasına neden olmuş, sonrasında Aya İrini ve Ayasofya birlikte yeniden inşa edilmiştir. Aya İrini (Hagia Eirene) “Kutsal Barış” anlamına gelmektedir. Naos, narteks ve atrium şeklinde üç kısımdan oluşan Aya... ...Devamı
Devletin yönetim merkezlerine açılan ve Orta Kapı da denilen, Bâbüsselâm adındaki iki kuleli kapı, Topkapı Sarayı’nın ve İmparatorluğun ihtişamının bir simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiş olan Bâbüsselâm, 16. ve 17. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Kitabesinden, demir kapı kanatlarının İsa b. Mehmed tarafından 1524 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Üzerindeki tamir kitabesi de 1758 yılında kapıda tamirat yapıldığını göstermektedir. Kapının üst tarafında enfes... ...Devamı
Topkapı Sarayı’nın Ayasofya tarafındaki ana girişi olarak yapılan bu kapının üzerinde bulunan ve Ali b. Yahya es Sûfi tarafından yazılan kitabede, bu kapının yapılmasını emreden Fatih Sultan Mehmed’ten şu ifadelerle söz edilir: “Karaların padişahı ve denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin üzerinde Allah’ın gölgesi, Doğu’da ve Batı’da Allah’ın yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, Konstantiniyye’nin fatihi ve fethin babası olan Sultan Mehmed Han”. Aynı kitabede belirtildiği üzere Bâb-ı... ...Devamı