III. Avlu

Enderun Avlusu, kale içindeki bir iç kale gibidir. Kârgir yapılarla çevrelenmiş olan avlunun kapıları kapatıldığında, buraya girilmesi mümkün değildir. Avlu, daha çok koğuşların bulunduğu bir mekândır ve alanı yaklaşık dokuz dönüm kadardır. Babüssaâde’den girilen avluda ilk karşılaşılan yapı Arz Odası’dır. Arz Odası’nın hemen arkasına düşen yerde III. Ahmed Kütüphanesi, avlunun sağ yanında Enderun Mektebi, Meşkhâne, Seferli Koğuşu, Fatih Köşkü ve Sultan II. Selim dönemine ait bir hamam... ...Devamı
Arz Odası, padişahların Dîvân-ı Hümâyun toplantılarına katılmamaları dolayısıyla kararların kendilerine bildirildiği mekân olarak dört asra yakın bir süre Osmanlı yönetimine şahit olmuştur. Dîvân üyeleri haftanın belli günlerindeki Dîvân toplantılarının ardından padişahın huzuruna burada çıkmışlardır. Arz Odası’nda görüşmeler başlayınca odanın içindeki ve dışındaki çeşmeler açılırdı. Akan suyun içeride ve dışarıda çıkardığı tatlı şırıltılar konuşmaların dışarıdan dinlenilmesini engellerdi. Arz... ...Devamı
III. Ahmed Kütüphanesi Enderun Avlusu’nun ortasında, Arz Odası’nın hemen arkasında bulunan ve Lale Devri’nin şaheserlerinden sayılan kütüphaneye, Enderunluların kaldığı avluda bulunduğu için Enderun Kütüphanesi de denilmektedir. Sultan II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı Havuz Köşkü’nün yerine, hattat ve okumayı seven bir padişah olan Sultan III. Ahmed, kendi adına 1718’de kütüphane yaptırmıştır. Sultan bu kütüphaneyi inşa ettirerek Enderun’daki ağaların, kendi hazinesindeki kitaplardan... ...Devamı
Yapımı 1462-1463’te tamamlanan Fatih Köşkü, Sarayburnu’na hâkim, oldukça cazip bir konuma sahiptir. Zemin olarak hiç de elverişli olmayan yamaca büyük bir ustalıkla inşa edilen bu köşk, dış sofalı Türk evi planına göre kurulmuştur. Dört salonun haricinde iki salon arasındaki, üstü kapalı, etrafı ise açık olan ve ortada şadırvanı bulunan bir hayat (kapalı sofa) ile bir eyvandan ibarettir. Hazine, Fatih Sultan Mehmed’in torunu Yavuz Sultan Selim döneminde, gerek Çaldıran gerekse Mısır... ...Devamı
Hazine Koğuşu Enderun avlusundaki iç hazinenin (Enderun Hazinesi) ve Saray’a ait mücevherat ve kıymetli eşyanın sorumluluğu bu koğuşa ait olduğu için buraya Hazinedar Koğuşu denilmiştir. Fatih Sultan Mehmed devrinde inşa edilen ve Saray’daki önemini hep koruyan Hazine Koğuşu, 1856 yılındaki yangından sonra Sultan Abdülmecid döneminde yenilenmiştir. Günümüzde bu bölüm sergi salonu olarak kullanılmaktadır. Silahdar Hazinesi Silahdar Hazinesi, Hırka-i Saadet Dairesi’nin hemen bitişiğinde yer alır... ...Devamı