IV. Avlu

Has Oda’nın çift sıra sütunlu geniş revağının açıldığı yer, Sofa-i Hümâyun ya da Mermer Sofa olarak bilinen terastır. Çiçek bahçesi ve havuzlu mermer terastan oluşan bu mekân, Topkapı Sarayı’nın gözde mekânlarından biridir. Revakların önünde yer alan fıskıyeli havuzun geçmişte daha büyük olduğu, 17. yüzyılda Sultan IV. Murad ve Sultan İbrahim dönemindeki yapılaşmalar sebebiyle havuzun daraldığı ve terasın Haliç yönünde genişlediği bilinir. Mermer Sofa’da Sünnet Odası, İftariye Kameriyesi, Revan... ...Devamı
Dikdörtgen planlı bir oda ve bu odanın arkasına yapılan küçük eklentilerden oluşan Sünnet Odası, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Daha sonra çeşitli onarımlar geçirmiş, Sultan İbrahim döneminde bugünkü görünümünü almıştır. Bu odaya Sünnet Odası adı daha sonra, Sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünneti için kullanılması sebebiyle verilmiştir. Padişahın bu odayı yazlık yatak odası olarak kullandığı da söylenir. Mimari açıdan ayrıcalıklı bir yere sahip olmamakla birlikte, iç ve dış... ...Devamı
Revan Köşkü Sofa-i Hümâyun’daki havuzun yanı başında bulunan Revan Köşkü, 1636 yılında Sultan IV. Murad’ın Revan (Erivan) zaferinin anısına yapılmıştır. Köşkün mimarının Mimarbaşı Koca Kasım Ağa olduğu tahmin edilmektedir. Sekizgen planlı köşkün içinde altın yaldızlı bakır bir ocak yer alır. Kubbe ve eyvan tonozlarında kalem işi ve yaldızlı zengin dekorasyonlar vardır. Pencere ve dolap kapakları sedef kakmalı ahşaptır. Köşkün dış yüzeyi üst pencerelere kadar Memluk tarzı mermer panolarla,... ...Devamı
Bağdat Köşkü Bağdat Köşkü’nün inşasına Sultan IV. Murad, 1638 Nisan’ında Bağdat Seferi’ne çıktığında başlanmıştır. 1639 Haziran’ında Sultan IV. Murad İstanbul’a döndüğünde tezyinatı bitirilemediği için tamamlanamamış olan köşk, padişahın 8 Şubat 1640’ta gerçekleşen ölümünden sonra bitirilebilmiştir. Bu yapı, köşk mimarisinin en özgün ve güzel örneğini teşkil eder. Sekizgen planlı olan bu köşkün temelinde yedi metre yüksekliğinde kalın kemerli taş ayaklarla tonozlu bodrum katı yer almaktadır.... ...Devamı
İftariye Kameriyesi 1640 yılında Sultan İbrahim döneminde, Bağdat Köşkü ile Sünnet Odası arasındaki taşlığın kenarına bir çıkıntı şeklinde yapılmıştır. Yaldızlı bakırdan dört sütunu olan Kameriye’nin çatısındaki alemde Besmele yazılıdır. İftariye Kameriyesi, adını padişahın ramazanlarda iftarı beklediği yer olmasından ötürü almakla birlikte yaz günlerinde gölgelik, yaz gecelerinde ise mehtaplık olarak kullanılmıştır.