I. Müzecilik Çalıştayı

Salı, Mayıs 22, 2018 to Çarşamba, Mayıs 23, 2018

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 22-23 Mayıs 2018 tarihinde “İstanbul Müzelerinde Yeni Keşifler, Yeni Düzenlemeler ve Yaklaşımlar” konulu I. İstanbul Müzeleri Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri ile özel müzelerdeki yeni düzenlemeler ve yaklaşımların karşılıklı paylaşımı ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu’nda yapıldı. İlk gün açılış konuşmalarının ardından Zeynep Kızıltan İstanbul kazıları üzerine konuşma yaptı. İlk oturumda Özalp Birol’un başkanlığında Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki yeni uygulamalar, harem restorasyonlarında yeni keşifler, Türk ve İslam Eserleri Müzesi teşhir-tanzimi ve Şam evrakları üzerine; ikinci oturumda Dr. Güner Sağır başkanlığında Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin eser depoları, Galata Mevlevihanesi Müzesi kurulum ve teşhir tanzim çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi üzerine; son oturumda da Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşcı başkanlığında Osman Hamdi Bey tablolarının bilimsel analizleri ve konservasyonu, Atatürk’e ait eşyaların tescili ve Özel Pera Palas Atatürk Müzesi’nin kurulması, Haluk Perk Müzesi’nde koleksiyon yönetimi ve tematik müzeciliğe geçiş süreci üzerine konuşma yapıldı. İkinci gün ise tarihi yapılarda müzecilik uygulamaları, tarihi yapıların müze olarak kullanılması, Zal Mahmud Paşa Külliyesi, Türbeler Kültürü Müzesi üzerine yapılan konuşmaların ardından Beşiktaş kazıları gezisi gerçekleştirildi.