Koleksiyonlar

Padişahlar; çok büyük tarihî, maddi ve manevi değere sahip olmalarının yanı sıra, her biri birer sanat eseri niteliğinde olan hazine eşyasını törenlerle seyrederler ve ecdat yadigârı olan bu hazineyi daha da zenginleştirmeye özen gösterirlerdi. Hazine eşyaları sandık ve dolaplarda muhafaza edilir, bu sandıklar ve dolaplar ancak padişahlar hazineyi ziyaret ettiklerinde açılırdı. Sultan Abdülmecid (1839 - 1861) döneminde bu usul bozularak hazine eşyalarından bir kısmı teşhire konulmuştur. Sultan... ...Devamı
İstanbul Cam ve Porselenleri koleksiyonunda yaklaşık 2000 civarında eser bulunmaktadır ve bu eserlerin önemli bir bölümü Saray mutfaklarında, birbirinin içine geçen iki mekân olan Şerbethâne ve Helvahâne’de sergilenmektedir. İstanbul’da cam üretimi, Sultan III. Selim tarafından cam yapım tekniklerini öğrenmek üzere İtalya’ya gönderilen ve bir süre Venedik’te araştırma yaptıktan sonra İstanbul’a geri dönen Mevlevi Mehmet Dede’yle başlar. Başlangıçta Venedik üretimi camlara benzeyen eserler... ...Devamı
Osmanlı kumaş sanatının en zengin örneklerini içeren Padişah Elbiseleri koleksiyonunda 15. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadarki sürece ait padişah ve şehzade kıyafetleri bulunmaktadır. Bu koleksiyon, padişah ve şehzade giysilerinin, söz konusu hanedan üyelerinin ölümlerinden önce ya da sonra bohçalanarak etiketlenmesi ve Saray hazinesinde hatıra olarak saklanması geleneği sayesinde oluşmuştur. Koleksiyon, ölen padişah ve diğer hanedan üyelerinin türbelerindeki sandukaların... ...Devamı
Topkapı Sarayı Müzesi resim koleksiyonunun bir bölümünü Osmanlı padişahlarının portreleri oluşturur. Padişah portreciliği açısından son derece değerli olan bu koleksiyon, Osmanlı Devleti’nin 1299 yılındaki kuruluşundan itibaren hüküm süren 36 padişahın gravür, yağlıboya, suluboya ve fildişi üzerine boyama gibi çeşitli tekniklerde yapılmış olan portrelerinden zengin örnekler sunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed’ten (1444-1446/1451-1481) önce hiçbir padişah, portresini yaptırmamıştır. Bu sebeple... ...Devamı
Osmanlı ordusunun kullandığı silahlar çeşitli imalathanelerde üretilerek cebehânelerde (silah deposu) korunur, burada silahların düzenli olarak bakım ve tamirleri yapılırdı. İlk Osmanlı cebehânesi Edirne’de kurulmuştur. İstanbul’un fethinden sonra, Saray’ın Birinci Avlusu’nda yer alan Aya İrini Kilisesi, Fatih Sultan Mehmed tarafından cebehâne hâline getirilmiş ve 19. yüzyıl sonuna kadar da bu amaçla kullanılmıştır. 1846 yılında Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın girişimleriyle Aya İrini... ...Devamı