Sultan II. Osman'ın Tahta Çıkış Tablosu Gösterime Açıldı

Cuma, Haziran 9, 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı'nda Sultan II. Osman'ın tahta çıkışını resmeden yağlı boya tablonun gösterime açılış törenine katıldı.

Geçen yıl yurt dışındaki bir müzayedede satışa sunulan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın satın alarak Topkapı Sarayı'na getirdiği tablo, Topkapı Sarayı Müzesi’nin daimî teşhir salonlarından “Padişah Portreleri Seksiyonu”nda Genç Osman'ın bir başka tablosunun yanına konuldu.

Tablonun üzerindeki örtüyü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Nabi Avcı birlikte kaldırdı. Bir süre sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından buradan ayrıldı.

Tablo, tarihimizde “Genç Osman” olarak da bilinen Sultan II. Osman’ın 26 Şubat 1618’de tahta çıkış törenini resmediyor.

Yağlıboya tablo, Avusturya İmparatorluğu’nun II. Osman’ın tahta çıktığı dönemde İstanbul’da bulunan ve cülus törenini izlemesine izin verilen elçisi Baron Hans Mollard von Reinek’in maiyetindeki, ismi bilinmeyen bir ressama ait.

Elçiye İkinci Osman’ın cülus törenini takip etme törende büyükelçi ile hazır bulunan ressam, cülus merasimini tablosuna aynen yansıtmış.

127x 107,5 cm ebadındaki tabloda, tahta çıktığında14 yaşında olan II. Osman’ın cülusunu bütün ayrıntılarıyla resmediyor. Tabloda, genç hükümdar tahtında otururken, hemen karşısındaki başka bir tahtta da başında altın tacı ve etrafında hizmetkârları ile annesi Mahfiruz Sultan yer alıyor. Arka plânda Ayasofya Camii ve minarelerindeki müezzinler, tablonun merkezinde ise Şeyhülislâm Esad Efendi elindeki Kur’an-ı Kerim ile resmediliyor, Esad Efendi’nin hemen önünde de Mevlevîler sema ediyorlar. Sadrazam Halil Paşa, Kızlarağası Süleyman, silâhdar ağa ve solaklar gibi devletin ve sarayın o dönemdeki diğer önemli görevlileri de tabloda resmediliyor.

Tablo, tarihimiz, özellikle de protokol tarihimiz bakımından büyük önem taşıyan dünyada tek olma gibi bir özelliğe sahip. Avrupalılar tarafından nadiren şahitlik edilen, Osmanlı Cülûs Töreni gibi önemli bir tarihi olayın görüntüsünü günümüze aktaran tablo Osmanlı saltanat törenlerinin bilinen en eski tasvirlerinden birisi.

Londra’nın ünlü mezat şirketi Sotheby’s’te geçen yıl yapılan “İslâm Dünyası Sanatı” müzayedesinde satışa sunulan tablo Bakanlığın 430 bin sterline (2 milyon 250 bin 511 TL) en yüksek fiyatı veren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınarak resmedildiği yer olan Topkapı Sarayı’na getirildi.

Tablo, Topkapı Sarayı Müzesi’nin daimî teşhir salonlarından “Padişah Portreleri Seksiyonu”nda, Genç Osman’ın başka bir tablosunun yanına konularak gösterime açıldı.