Vefatının 500. Yıldönümünde II. Bayezid Han

Çarşamba, Aralık 19, 2012 to Pazartesi, Ocak 28, 2013

Bayezid-i Veli Han’ın vefatının 500. Yılı münasebetiyle 20 Aralık’ta gerçekleşecek II. Bayezid Sempozyumu kapsamında Topkapı Sarayı Müzesi’nde 19 Aralık Çarşamba günü II. Bayezid Sergisi açılacaktır. 28 Ocak 2013’e kadar sürecek olan bu sergi sadece Topkapı Sarayı Müzesi envanterlerinde kayıtlı bulunan eserlerden, müze uzmanlarınca yapılan bir değerlendirme sonucu oluşturulmuştur.

Sergide, Sultan II. Bayezid’in altınla çekilmiş tuğrasının olduğu ve kendisinin şehirciliğe vermiş olduğu önemi gösteren bir berat, Sultan’ın dönemine ait minyatürlerin yer aldığı kitaplar ile kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in gelmiş geçmiş en ünlü hattatlarından Şeyh Hamdullah tarafından istinsah edilen bir örneği bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümü’nde korunan Osmanlı Kâbe Kilit ve Anahtar grubunun en erken örneklerinden bir Kâbe Kilidi; Topkapı Sarayı zengin koleksiyonları içerisinde yer alan Osmanlı sultanlarının geleneksel kıyafet örneklerinden Bayezid-i Veli’nin entarisi ve Şehzade Korkut’un tören kaftanı; okçuluğa büyük merakı ve kabiliyeti olan II. Bayezid’e ait yay ve kılıçlar yine bu sergide görülebilecektir.

Topkapı Sarayı’nda tahta çıkan ilk padişah olan Sultan II. Bayezid halk tarafından ‘Veli’ derecesine yükseltilen bir padişah olmasına ve 1481’den 1512’ye 31 yıl tahtta kalmasına rağmen, ne yazık ki babası Fatih Sultan Mehmet’in ve oğlu Sultan Selim Hân-ı Evvel’in büyüklüğü, şöhreti, şânı karşısında gölgede kalmış, tabiri yerinde ise kıymeti yeterince bilinmemiştir. Sultan II. Bayezid’in, nâm-ı diğer Adlî’nin, Galatasarayı’ndan Topkapı Sarayı Enderunu’na önemli bir katkı sağlamasından yola çıkarak; onun şahsi eşyaları ve dönem eserleri ile Sultan’ın, Beyoğlu Belediyesi ve Topkapı Sarayı’nın işbirliği ile geçmişten günümüze bir uzantısı ve yansıması olarak, bu sergiyle hatırlatılacağını düşünüyoruz.

 

Doç. Dr. A. Halûk Dursun

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü