Ziyaretçilerimize Duyurulur

Salı, Mayıs 3, 2016

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenmeye başlanan eserler Ramazan ayının sonuna kadar gösterimde kalacaktır.

Sergilenen eserler:

Mushaf-ı Şerif (Hz. Osman'a izafe edilen Kur'an-ı Kerim)

Na'l-ı Şerif (Hz. Peygamber'e izafe edilen sandalet türü ayakkabı ve mahfazası)

Name-i Saadet (Hz. Peygamber'in Mısır Mukavkısı'na gönderdiği mektup ve mahfazası)

Delâil-i Hayrat (Ravza-i Mutahhara tasviri)

Hadis-i Er'bain (Kırk Hadis)

Mühr-i Nübüvvet (Nübüvvet Mührü)